Nej vi gråter inte i våra hörn!

Vi måste förresten göra en sak klar – vokabulären kring högkänslighet. Elaine Arons bok (som varit på tapeten i tre inlägg nu, men som jag inte kan låta bli att nämna: "Den högkänsliga människan" Egia förlag 2013) gav mig väldigt mycket input, och jag kommer att ha miljoner inlägg att tacka denna bok för, men innan jag ger mig vidare ut i högkänslighetsämnet måste vi börja med att granska själva ordet "högkänslighet".

När jag började blogga om ämnet kändes det som en bra översättning av "high sensitivity", men när Aron tar upp att det finns fyra olika funktioner människor anammar världen på måste jag tänka om kring begreppet "högkänslig" och dess översättning till svenska. De fyra funktionerna är förnimmelse, intuition, tanke och känsla, och Aron menar att vi specialiserar oss på att använda en av dessa funktioner. På samma sätt kommer också en av funktionerna bli den vi använder minst och därmed blir sämst på. Det kan till och med gå så långt att vi undertrycker vår sämsta funktion eftersom vi alltid kompenserar den med någon av de andra funktionerna (okej jag låter waaaaay out there just nu, men det jag kommer snart till min poäng. Håll i er!). Ett enklare sätt att kanske se på det är att säga att vår undertryckta funktion är den där vi upplever mindervärdeskomplex.

Med detta sagt så betyder det alltså att man som högkänslig kan undertrycka sin känslosida, utan att vara mindre högkänslig för det (faktum är att jag misstänker att det är vad jag tidigare gjorde, och kanske fortsättningsvis gör i viss mån). Det som gör det förvirrande är dock att "känslig" och "känsla" förväxlas med att innebära samma sak och det är ju inte konstigt eftersom de härstammar från samma ord. Och att vara "känslig" väcker onekligen en del negativa associationer.

När man pratar om "högkänslighet" måste man ändå påpeka att det innebär samma sak som hög sensitivitet – att man tar in många intryck och därför behöver tid för att bearbeta dessa intryck på ett eller annat sätt. Som högkänslig uppfattar man subtila signaler och läser in mycket mellan raderna. Högkänslighet innebär däremot inte att man enbart är känslig i meningen att man är lättstött, gråter mycket, har låg smärttröskel och är försiktig i alla avseenden. Det är kanske den här fördomen som får många högkänsliga (eller om det nu är "högsensitiva" jag borde använda från och med nu?) att förneka sin egen sensitivitet. Dessa egenskaper anses vara en belastning för både den enskilda individen och alla runt omkring hen att vara känslig.

Högkänslighet innebär mycket mer än så. Vi är inte några stackare som sitter och gråter ensamma i våra hörn utan orsak.  Vi är ändå inte heller rädda för att visa känslor, prata om känslor, bearbeta upplevelser, ifrågasätta det som sker och stå på vår egen åsikt – den är trots allt genomtänkt och välgrundad. Och frågar man mig så är det om något styrka.

08.05.2017 kl. 21:38

Ett filosofiskt inlägg om hur vi alla är lika och samtidigt olika, och att godhet är lösningen på all ondska

Vi är alla olika. Det här gäller även högkänsliga personer. Vi har ett personlighetsdrag som förenar oss, samtidigt som alla våra andra egenskaper kan skilja oss från varandra. Vi är alla rätt till att se oss själva som enskilda individer med egna tankar, drömmar, förhopningar och värderingar.

Jämför högkänslighet till exempel med könstillhörighet. Att säga att alla högkänsliga är si eller så är som att säga att alla kvinnor är likadana (vilket visserligen vissa fortfarande tycks tro – att kvinnor är oförklarliga mystiska väsen som ska betraktas som en avskild del av resten av mänskligheten/"manskligheten").

När man till exempel läser om högkänslighet är det viktigt att förstå att allt som skrivs är något av ett genomsnitt, och att man kan avvika från de drag som definierar en högkänslig person. Vi påverkas och formas "precis som alla andra människor" utefter våra erfarenheter och upplevelser. Vår identitet är uppbyggd av ungefär lika stora delar yttre som inre anledningar.

Högkänsliga kan skilja sig från varandra på ganska många punkter. Det finns till exempel både extroverta och introverta högkänsliga personer, och högkänsligheten uttrycker sig på lite olika sätt i dessa två typer. Elaine N. Aron tar upp att det finns högkänsliga som är vad hon kallar "för mycket inne" respektive "för mycket ute" (det här måste jag skriva mera om i ett senare skede – mycket intressant!). Hon påpekar också att det finns högkänsliga som har många goda erfarenheter av sin sensitivitet och högkänsliga vars liv präglats av många negativa upplevelser på grund av känsligheten. Så klart att dessa högkänsliga har en annan inställning till omvärlden och livet i största allmänhet än den som kunnat utnyttja sin högkänsligheten på ett givande sätt.

Tyvärr är det så att många högkänsliga upplevt mycket negativitet i form av attityder och oflexibla omständigheter, och högkänsliga har både på grund av detta och sin grubblande karaktär en fallenhet för att lätt bli ångestfyllda eller till och med deprimerade (detta kan också, som Elaine N. Aron påpekar, bero på att inåtvändhet och grubblande stämplas som dålig mental hälsa i vår kultur, vilket gör att högkänsliga börjar identifiera sig med den etiketten).

Men en distiktion som Elaine N. Aron inte tar upp (åtminstone inte fram till sidan 209 för det är så långt som jag har kommit) är om det finns högkänsliga som rätt och slätt är "dåliga människor". Arons syfte med boken är förvisso att hjälpa den högkänsliga som läser boken ("Den högkänsliga människan", 2013) att få ett bättre självförtroende genom att påvisa de goda sidorna med högkänslighet. Resultatet av detta är dock att alla högsensitiva personer höjs över den icke-känsliga människan, och det verkar inte finnas någonting ont eller elakt i en högkänslig person. Vi kan bli buttra och negativa och sura eftersom världen inte fungerar som vi vill, men vi är inte giriga, grymma, onda eller farliga.

Personlighetsdraget och ondska kan kanske inte samexistera i en och samma person. Det här är givetvis en bra sak, men ändå kan jag inte låta bli att tycka att det är konstigt. Kan inte högkänsliga på grund av ogynnsamma omständigheter börja gardera sig mot de yttre påfrestningarna genom icke-goda handlingar? Eller reagerar den högkänsliga faktiskt alltid genom att dra sig undan? Min tanke baserar sig på någonting jag lärde mig på scenkonst då vi gjorde karaktärsarbete: Det finns någonting gott och någonting ont i alla varelser. Väldigt ovetenskaplig hänvisning, men ändå. Att inte vara ond är enligt mig lite, tja, omänskligt.

Men med detta sagt så är väl både Arons och min strävan att ändå plocka fram det goda i alla, så väl hög- och lågkänsliga (får jag använda ett ord som lågkänslig? Är inte det lite nedvärderande? Kändes bara så himla smidigt att skriva! Förlåt om det var ouppskattat). Kanske ondska alltid är ett resultat av omständigheterna, vilket betyder att man också kan skapa förutsättningar (i alla fall i teorin) för att förhindra ondskan från att förekomma.

Avslutningsvis kan vi kanske konstatera att vi åtminstone inte har rätt att döma någon för de personlighetsdrag som syns på ytan. Det är bara toppen av isberget, och vi har ingen aning om vilken den bakomliggande orsaken till att en människa gör som hon gör. Det vi däremot kan göra är att möta personen med de värderingar och de resurser vi själva har till vårt förfogande.

05.05.2017 kl. 15:14

En blogg om att känna - ibland lite för mycket.

Här skriver jag för att vädra mina egna tankar och upplevelser som högkänslig person, men  också för att nå ut till andra högkänsliga och speciellt den som ännu inte vet om sitt anlag och hur det påverkar tillvaron.

Jag delar gärna med mig av bitar ur mitt eget liv men är lika nyfiken på att höra andras livsberättelser. Så om du känner för att dela med dig, texter, konstverk, din blogg etc. så får du gärna kommentera ett inlägg.

Det blir personligt, det blir stort, det blir komplext och stundvis både klyschigt och överdramatiskt, men jag låter det vara. Allt är trots allt skrivet för den goda sakens skull, med såväl hjärta som med själ.

 

Bloggar av intresse:

http://katsekohtivaloa.blogspot.fi

http://enhorningstankar.ratata.fi/blogg/

http://livetefter30.ratata.fi/blogg/